Adatvédelem

 

 

A veszelyesaru.hu weboldal látogatóinak adatait az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük.
 
Adatkezelésre vonatkozó előírások/jogszabályok
 
- 1992. évi LXIII. törvény rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok  nyilvánosságáról
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
- 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény
- 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 
Adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató
 

A weboldalon - az online jelentkezési lap kitöltésével - tudja megrendelni a választott szolgáltatást.

Azzal, hogy jelentkezéskor személyes és céges adatait elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy a veszelyesaru.hu üzemeltetője az adatokat nyilvántartsa és kezelje. 

Az Ön személyes adatainak védelme a veszelyesaru.hu üzemeltetőjének és partnerei számára kiemelt fontosságú.

A jelentkezéskor megadott adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük és védjük, az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírások (1992. évi LXIII. törvény) szerint.

Az Ön személyes adatait bizalmasan kezeljük, nem terjesztjük, harmadik fél rendelkezésére (hivatalos megkeresés kivételével) nem bocsájtjuk, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat).

Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

A hatályos jogszabályok értelmében kötelezettséget vállalunk, hogy figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést teszünk közzé felhasználóink bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt.

 
Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
 
a www.veszelyesaru.hu kapcsolat menüpontban megadottak szerint.